برخي از خصوصيات و ويژگي هايي كه موجب برتري صنايع ظفر شده است ، عبارتند از :
1. ارائه مشاوره و ارتباط مناسب : مشاوره ی رایگان، پاسخگویی در مورد مسائل فنی و ارتباط مناسب، سبب افزایش اطمینان و تداوم ارتباطات دو جانبه شده است.
2. كاهش حجم، وزن و قيمت محصولات : طراحان با استفاده از علوم نوين و با توجه به نيازهاي سفارش دهنده، محصولات را به صورت بهينه و با راندمان بالا طراحي مي كنند. طراحي مناسب، عاملی است تا حجم، وزن و قيمت محصولات حداقل گردند.
3. كيفيت محصولات : تكنولوژي پيشرفته، استفاده از مواد اوليه استاندارد و كنترل كيفيت دقیق، موجب شده است تا محصولات صنايع ظفر با بهترين كيفيت توليد گردند.
4. تحويل سريع سفارشات : برنامه ریزی دقیق، کنترل مناسب و تولید مکانیزه با استفاده از دستگاه هاي تمام اتوماتيك، باعث سرعت بالاي توليد و تحويل سريع سفارشات شده است.
5. طراحي و توليد ترانسفورماتور ، چوک و تجهيزات جانبي ناياب و خاص : تحقيقات، پژوهش ها و تجارب طراحان، موجب گشته است تا صنايع ظفر، توانايي طراحي و توليد ترانسفورماتور و تجهيزات جانبي ناياب و خاص را داشته باشد. تلاش ها و پژوهش هاي بخش تحقيق و توسعه، در راستاي اين توانايي و استمرار آن، اهميت بسياري داشته است.
6. ضمانت محصولات : عوامل ذکر شده، موجب شده است تا صنايع ظفر با كمال اطمينان براي كليه محصولات خود، ضمانت کامل ارائه دهد.