ترانسفورماتور ها

سه فاز به تک فاز

ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز
Three Phase to Single Phase Transformer

تقارن یا به عبارت دیگرجریان کشی مساوی از هر فاز یکی از دغدغه های مراکز صنعتی می باشد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که مصرف کننده تک فاز با جریان بالا وجود داشته باشد. در این مواقع می توان از ترانسفورماتورهای سه فاز به تک فاز استفاده کرد. این ترانسفورماتور ها تا حد مطلوبی تقارن بار ایجاد می کنند. باید در نظر داشت که در نوع ترانسفورماتورها فاز وسط دوبرابر دو فاز کناری جریان می کشد. ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز بر اساس نیاز مشتری طراحی و تولید می شود.

محصولات مرتبط