ترانسفورماتور ها

400Hz با فرکانس

ترانسفورماتور با فرکانس 400Hz برای تجهیزات پزشکی
400Hz Transformers for Medical Device

تجهیزات الکترونیکی و برقی با افزایش فرکانس، حجم و وزن کمتری خواهند داشت. به همین علت در بعضی از صنایع مانند صنعت پزشکی از تجهیزات با فرکانس 400 هرتز استفاده می کنند. ترانسفورماتور های با فرکانس 400 هرتز بر اساس نیاز مشتری طراحی و تولید می شود. علم و تجریه مهندسان، تخصص تکنسین ها، مواد اولیه خاص و مرغوب و دستگاه های تولید پیشرفته در تولید این محصولات نقش چشم گیری داشته است.محصولات مرتبط