ترانسفورماتور ها

برای صنایع پزشکی

ترانسفورماتور صنایع پزشکی
Medical Transformer

ترانسفورماتور های صنایع پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم آن با حیات انسان بسیار با اهمیت می باشد. ترانسفورماتور ها بر اساس کاربرد و درخواست مشتری طراحی و تولید می شود. از جمله آنها ترانسفورماتور ایزوله مخصوص اتاق عمل، ترانسفورماتور ولتاژ بالا، ترانسفور ماتور با ایزولاسیون بالا، ترانسفورماتور با فرکانس بالا، ترانسفورماتور پالس، ترانسفورماتور دستگاه های پرتو درمانی و رادیو لوژی، بوبین های مخصوص و ... می باشد. علم و تجربه مهندسان، تخصص تکنسین ها، مواد اولیه خاص و مرغوب و دستگاه های تولید پیشرفته در تولید این محصولات نقش چشم گیری داشته است.محصولات مرتبط