ترانسفورماتور ها

برای صنایع نفتی

ترانسفورماتور،چوک و فیلتر
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
Oil,gas and petrochemical
Transformer,Reactor & Filter

صنایع نفت،گاز و پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که در بخش های مختلف خود نیازمند انواع ترانسفورماتور، چوک و فیلتر می باشند.کیفیت محصولات و رعایت استاندارد ها دلیل اصلی ترغیب این صنایع برای استفاده از محصولات صنایع ظفر به جای محصولات اروپایی شده است.باعث افتخار است که مهندسان و مسئولین این صنایع بارها اعلام رضایت خود را از محصولات صنایع ظفر اعلام داشته اند.

محصولات مرتبط