ترانسفورماتور ها

ترانس ولتاژ بالا

 ترانسفورماتور ولتاژ بالا
High Voltage Transformer

ترنسفورماتور های ولتاژ بالا با توان پایین بر اساس سفارش طراحی و تولید می شوند. این ترانسفورماتور ها که در دستگاه های تست، پزشکی، تحقیقاتی و ... استفاده می شوند، می توانند به صورت تک فاز و سه فاز بر روی هسته های UI،EI و حلقوی تولید می شوند.


محصولات مرتبط