چوک ها

چوک ورودی

بر اساس توان درايو و ا ينورترها، ميتوان چوکهاي ورودي را از جداول زير انتخاب کرد. استفاده از چوکهاي ورودي داراي مزاياي زير ميباشد:  

1. کاهش اغتشاش هارمونيکي

2. جلوگيري از تريپهاي ناخواسته درايو

3. کاهش فرورفتگي و شکاف ناشي از يکسوسازي

4. محدود کردن جريان هجومي به منظور محافظت از درايو

5. جذب حالتگذراي به وجود آمده در ولتاژ

6. محافظت از قطعات الکترونيکي درايو

7-کاهش بار ترانسفورماتو

8- بهبود ضريب توان

 

Selection table
rated current(A)
Nominalinductance (mh)
drive power rating (KW)
A (mm)
B (mm)
C   (mm)
Weight (kg)
ZI-AIR-004D-7D3
4
7.3
1.5
150
65
155
4.2
ZI-AIR-007D-4D2
7
4.2
3
150
65
155
4.3
ZI-AIR-011D-2D6
11
2.6
4
150
65
155
4.4
ZI-AIR-016D-1D8
16
1.8
7.5
170
80
170
7.3
ZI-AIR-021D-1D4
21
1.4
11
170
80
170
7.4
ZI-AIR-029D-1D0
29
1
15
170
80
170
7.5
ZI-AIR-035D-D84
35
0.84
18.5
170
80
170
7.6
ZI-AIR-046D-D64
46
0.64
22
220
145
190
14
ZI-AIR-060D-D49
60
0.49
30
220
145
190
14
ZI-AIR-075D-D39
75
0.39
37
220
145
190
14
ZI-AIR-095D-D30
95
0.3
45
225
160
220
25
ZI-AIR-124D-D23
124
0.23
55
225
160
220
25
ZI-AIR-156D-D19
156
0.19
75
225
160
220
26
ZI-AIR-182D-D16
182
0.16
90
225
180
220
26.5
ZI-AIR-230D-D13
230
0.13
110
225
180
220
26.5
ZI-AIR-230D-D13
230
0.13
132
225
180
220
30
ZI-AIR-280D-D10
280
0.1
160
225
190
220
30
ZI-AIR-330D-D09
330
0.09
160
300
215
260
44
ZI-AIR-400D-73M
400
0.073
200
300
215
260
46
ZI-AIR-500D-58M
500
0.058
250
300
215
260
48
ZI-AIR-600D-49M
600
0.049
315
360
260
310
75
ZI-AIR-680D-43M
680
0.043
355
360
260
310
75
ZI-AIR-790D-37M
790
0.037
400
360
260
310
76
ZI-AIR-910D-32M
910
0.032
450
430
300
350
100
ZI-AIR-01K1-26M
1100
0.026
630
430
300
350
100

محصولات مرتبط