چوک ها

چوک خروجی

براساس توان درايو و ا ينورترها ميتوان چوکهاي خروجيرا از جداول زير انتخاب کرد. استفاده از چوکهاي خروجي داراي مزاياي زير ميباشد:

1. کاهش اغتشاش هارمونيکي

2. کاهش صداي موتور

3. کاهش دماي موتور

4. کاهش نرخ تغييرات ولتاژ

5. محدود کردن جريان هجومي

6. افزايش طول عمر نيمه هاديها

7. محافظت از موتور در برابر اثرات بلند  بودن سيم اتصال

Selection table
rated current(A)
Nominal inductance (mh)
drive power rating (KW)
A (mm)
B (mm)
C  (mm)
Weight (kg)
ZA-AOR-004D-2D7
4
2.75
1.5
150
65
155
 
ZA-AOR-007D-1D5
7
1.57
3
150
65
155
 
ZA-AOR-011D-1D0
11
1
4
150
65
155
 
ZA-AOR-016D-D69
16
0.69
7.5
150
65
155
 
ZA-AOR-021D-D53
21
0.53
11
150
65
155
 
ZA-AOR-029D-D38
29
0.38
15
150
65
155
 
ZA-AOR-035D-D32
35
0.32
18.5
150
65
155
 
ZA-AOR-046D-D24
46
0.24
22
170
80
170
 
ZA-AOR-060D-D19
60
0.19
30
170
135
150
 
ZA-AOR-075D-D15
75
0.15
37
170
135
150
 
ZA-AOR-095D-D12
95
0.12
45
220
145
190
 
ZA-AOR-124D-D09
124
0.09
55
220
145
190
 
ZA-AOR-156D-D07
156
0.07
75
220
145
190
 
ZA-AOR-182D-D06
182
0.06
90
220
145
190
 
ZA-AOR-230D-48M
230
0.48
110
220
145
190
 
ZA-AOR-230D-48M
230
0.48
132
220
145
190
 
ZA-AOR-280D-40M
280
0.04
160
255
190
220
 
ZA-AOR-330D-33M
330
0.033
160
255
190
220
 
ZA-AOR-400D-28M
400
0.028
200
255
190
220
 
ZA-AOR-500D-22M
500
0.022
250
255
190
220
 
ZA-AOR-600D-19M
600
0.019
315
300
215
260
 
ZA-AOR-680D-16M
680
0.016
355
300
215
260
 
ZA-AOR-790D-14M
790
0.014
400
300
215
260
 
ZA-AOR-910D-12M
910
0.012
450
300
215
260
 
ZA-AOR-01K1-10M
1100
0.01
630
360
260
310
 

محصولات مرتبط