فیلتر ها

فیلتر هارمونیک

فیلتر هارمونیک
Harmonic Filter Reactor


فيلترهاي هارمونيکي مورد استفاده در بانک هاي خازني را مي توان از جداول زير انتخاب کرد. استفاده از فيلترهاي هارمونيک داراي مزاياي زير ميباشد:
1. محدود کردن وقوع رزنانسهاي خطرناک
2 . جلوگيري از افزايشهارمونيکهاي جريان
3. جلوگيري از تريپهاي ناخواسته فيوزها و کليدهاي مدار شکن
4. افزايش طول عمر خازنها از طريق کاهش حرارت آنها
5 . کاهش حرارت ترانسفورماتورها
6 . افزايش طول عمر کنتاکتورها

Topic
Values
Operating voltage:
3 x 400 VAC
Operating frequency:
50 Hz
Detuning degree:
5.67% , 7% , 14%
Insulation class:
F (155 °C)
High potential test voltage:
3000 VAC for 3 sec
Protection class:
IP00
Overload capability:
2 x rated current at switch on for 30 seconds
Maximum ambient temperature:
40 °C
Connections:
Terminal blocks, cable lugs or Copper bar

Part Number
Power
(KVAR)
Current
(A)
Inductance
(mH)
P(%)
Detuning Frequency(Hz)
Product Picture
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
SW
(mm)
SD
(mm)
Weight(kg)
ZI-HFR-05K0-07D0
5
7.5
7.59
7
189
A
150
90
175
120
65
4.3
ZI-HFR-07K5-07D0
7.5
11.5
4.95
7
189
A
150
90
175
120
65
4.9
ZI-HFR-10K0-07D0
10
15
3.84
7
189
A
170
115
195
145
85
7.8
ZI-HFR-12K5-07D0
12.5
18.6
3.07
7
189
A
170
115
195
145
85
8.1
ZI-HFR-15K0-07D0
15
22.5
2.53
7
189
A
170
115
195
145
85
8.5
ZI-HFR-20K0-07D0
20
30
1.92
7
189
B
220
170
175
180
95
13
ZI-HFR-25K0-07D0
25
37
1.53
7
189
B
220
170
175
180
95
14
ZI-HFR-30K0-07D0
30
45
1.26
7
189
B
220
170
175
180
95
15
ZI-HFR-40K0-07D0
40
60
0.96
7
189
C
300
220
260
250
125
33
ZI-HFR-50K0-07D0
50
75
0..77
7
189
C
300
220
260
250
125
34
ZI-HFR-75K0-07D0
75
113
0.51
7
189
C
360
280
310
280
160
60
ZI-HFR-100K-07D0
100
150
0.38
7
189
C
360
280
310
280
160
65

Part Number
Power
(KVAR)
Current
(A)
Inductance
(mH)
P(%)
Detuning Frequency(Hz)
Product Picture
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
SW
(mm)
SD
(mm)
Weight(kg)
ZI-HFR-05K0-05D6
5
7.5
5.85
5.67
210
A
150
90
175
120
65
4.2
ZI-HFR-07K5-05D6
7.5
11.5
3.82
5.67
210
A
150
90
175
120
65
4.8
ZI-HFR-10K0-05D6
10
15
2.93
5.67
210
A
170
115
195
145
85
7.7
ZI-HFR-12K5-05D6
12.5
18.6
2.36
5.67
210
A
170
115
195
145
85
7.9
ZI-HFR-15K0-05D6
15
22.5
1.95
5.67
210
A
170
115
195
145
85
8.3
ZI-HFR-20K0-05D6
20
30
1.46
5.67
210
B
220
170
175
180
95
12
ZI-HFR-25K0-05D6
25
37
1.19
5.67
210
B
220
170
175
180
95
13
ZI-HFR-30K0-05D6
30
45
0.98
5.67
210
B
220
170
175
180
95
14
ZI-HFR-40K0-05D6
40
60
0.73
5.67
210
C
300
220
260
250
125
32
ZI-HFR-50K0-05D6
50
75
0.59
5.67
210
C
300
220
260
250
125
33
ZI-HFR-75K0-05D6
75
113
0.39
5.67
210
C
360
280
310
280
160
58
ZI-HFR-100K-05D6
100
150
0.29
5.67
210
C
360
280
310
280
160
58

Part Number
Power
(KVAR)
Current
(A)
Inductance
(mH)
P(%)
Detuning Frequency(Hz)
Product Picture
(mm)
W
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
SW
(mm)
SD
(mm)
Weight(kg)
ZI-HFR-05K0-14D0
5
7.5
15.80
14
134
A
170
115
195
145
85
7.3
ZI-HFR-07K5-14D0
7.5
11.5
10.30
14
134
A
170
115
195
145
85
8
ZI-HFR-10K0-14D0
10
15
7.94
14
134
A
220
170
175
180
95
12
ZI-HFR-12K5-14D0
12.5
18.6
6.40
14
134
A
220
170
175
180
95
13
ZI-HFR-15K0-14D0
15
22.5
5.29
14
134
A
220
175
175
180
95
14
ZI-HFR-20K0-14D0
20
30
3.97
14
134
B
300
220
260
250
125
30
ZI-HFR-25K0-14D0
25
37
3.22
14
134
B
300
220
260
250
125
31
ZI-HFR-30K0-14D0
30
45
2.65
14
134
B
300
220
260
250
125
32
ZI-HFR-40K0-14D0
40
60
1.98
14
134
C
360
280
310
280
160
50
ZI-HFR-50K0-14D0
50
75
1.59
14
134
C
360
280
310
280
160
55
ZI-HFR-75K0-14D0
75
113
1.05
14
134
C
420
300
350
340
180
85
ZI-HFR-100K-14D0
100
150
0.79
14
134
C
420
300
350
340
180
95

محصولات مرتبط