فیلتر ها

فیلتر هارمونیک

فيلترهاي هارمونيکي مورد استفاده در بانکهاي خازني را ميتوان از جداول زير انتخاب کرد. استفاده از فيلترهاي هارمونيک داراي مزاياي زير ميباشد:

1. محدود کردن وقوع رزنانسهاي خطرناک

2 . جلوگيري از ا فزايشهارمونيکهاي جريان

3. جلوگيري از تريپهاي ناخواسته فيوزها و کليدهاي مدار شکن

4. افزايش طول عمر خازنها از طريق کاهش حرارت آنها

5 . کاهش حرارت ترانسفورماتورها

6 . افزايش طول عمر کنتاکتورها

 


Selection table
Q (KVAR)
Voltage
Frequency (HZ)
F res (HZ)
I rms   (A)
Nominal inductance (mh)
A (mm)
B (mm)
C   (mm)
Weight (kg)
ZA-HAF-22D5-3D1
12.5
400
50
189
22.5
3.07
170
100
170
9
ZA-HAF-045D-1D6
25
400
50
189
45
1.59
220
130
210
16.5
ZA-HAF-090D-D76
50
400
50
189
90
0.76
255
160
220
28
ZA-HAF-180D-D38
100
400
50
189
180
0.38
300
220
260
50

محصولات مرتبط