فیلتر ها

EMI/EMC فیلتر

فیلتر سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی
EMC/EMI Filter

فیلتر الکترو مغناطیسی EMC/EMI به منظور از بین بردن یا کاهش تداخلات امواج فرکانسی تولید شده توسط دستگاه مورد نظر با دستگاه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. .به عبارت دیگر مانع از انتقال هارمونیک با فرکانس بالا به مدار و شبکه می شود. همچنین همزمان نوسانات ولتاژی در برق شبکه را که باعث صدمه به منابع تغذیه و دیگر تجهیزات متصل می شود را کنترل می کند. این مدل فیلتر ها برای استفاده در سیسیتم های کنترل کننده دور موتور به صورت فرکانسی (درایو ها) در آسانسور، بالابر، پمپ ، سیسیتم تهویه مطبوع و دیگر کاربرد های صنعتی مناسب است.

Topic
Values
Operating voltage:
3 x 380/400 VAC
Rated currents:
3 to 400 A @ 50 °C
High potential test voltage:
2500 VDC for 3 sec
Protection class:
IP20
Overload capability:
1.5 x rated current at switch on for 30 seconds
Temperature range:
-25°C to +80 °C 1 minute

محصولات مرتبط