ترانسفورماتور-چوک

ترانسفورماتور-چوک
Transformer-Reactor

در ساختار تجهیزات صنعتی مانند UPS اینورتر و مبدل ها نیاز به تغییرات ولتاژ است. همچنین چوک و یا فیلتر نیز لازم می باشد. ترانسفورماتور چوک در غالب یک محصول کاربردی مقاوم و کم حجم هر دو کارایی ذکرشده را انجام می دهد. ترانسفور ماتور- چوک بر اساس نیاز مشتری با ولتاژ، توان ، گروه برداری و امپدانس های مد نظر طراحی و تولید می شود. از مزیت های این محصول می توان کم بودن حجم ، صدا و نشتی میدان، مقاوم در برابر هارمونیک و کاهنده هارمونیک ها نام برد.