تجهیزات الکترومغناطیسی

تجهیزات الکترومغناطیسی خاص
Special Electromagnetic equipment

بخش فنی مهندسی و تحقیق توسعه صنایع ظفر با بهره گیری از علوم روز جهان و همچنین مهندسان با تجربه توانسته است در زمینه تجهیزات الکترومغناطیسی مانند انواع ترانسفورماتور، چوک، فیلتر، بوبین و ... جوابگوی صنایع مختلف باشد.