مقاومت ترمز

مقاومت ترمز

Braking resistor

مقاومت ترمز در سیستم های حرکتی که در آنها موتور به وسیله یک درایو کنترل می شود مورد استفاده قرار می گیرد و به (مقاومت شارژ) کنترل موتور از طریق فرآیندی بنام ترمز دینامیکی کمک می کند. کارکرد مقاومت ترمز آلومینیومی در موتور های AC  و DC متفاوت می باشد. به هنگامی که موتور شتاب می گیرد انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود و در زمان شتاب منفی انرژی جنبشی از طریق موتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود و باید از بین برود. برای اینکه ترمز به اندازه کافی سریع باشد این انرژی باید به یک مقاومت وارد شود و به شکل گرما دفع گردد. این عمل موجب ایجاد ترمز در سیستم می شود و از نظر ایمنی از سیستم برق درایو موتور محافظت می کند.

انواع مقاومت ترمز:

·         مقاومت ترمز جرثقیل

·         مقاومت ترمز تاور کرین

·         مقاومت ترمز آسانسور

·         مقاومت ترمز پله برقی

·         مقاومت ترمز آلومینیومی

·         مقاومت ترمز اینورتر

·         مقاومت ترمز درایو

·         مقاومت بار